.
TIN NỔI BẬT
  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023
  TB Quyết định số 157/QĐ-TTCNTT, ngày 09/11/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Công nghệ Thông tin
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ Trung tâm Tài nguyên Môi trường năm 2022
  Công bố Quyết định về công tác cán bộ năm 2022
  Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2 và thời gian hướng dẫn ôn tập
  
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
Số 194/QĐ-CNVPĐKĐĐ 29/11/2023 Số 194/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 27/11/2023 Quyết định về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận QSDĐ bị mất mang tên ông Phạm Văn Phượng tại phường Văn An, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 190/QĐ-CNVPĐKĐĐ 24/11/2023 Số 190/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 21/11/2023 Quyết định về việc hủy trang bổ sung GCN QSDĐ bị mất mang tên ông Bùi Xuân Sơn và bà Nguyễn Thị Quế-phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 181/QĐ-CNVPĐKĐĐ 17/11/2023 Số 181/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 14/11/2023 Quyết định về việc hủy trang bổ sung GCN mang tên ông Mạc Văn Ất tại xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 172/QĐ-CNVPĐKĐĐ 15/11/2023 Số 172/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy và cấp lại trang bổ sung GCN đã bị mất cho ông Nguyễn Văn Dũng và bà Phạm Thị Tuyết tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 173/QĐ-CNVPĐKĐĐ 15/11/2023 Số 173/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Bùi Xuân Đát và bà Nguyễn Thị Hảo tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 175/QĐ-CNVPĐKĐĐ 15/11/2023 Số 175/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Lưu Văn Sảnh tại phường Chí Minh, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 176/QĐ-CNVPĐKĐĐ 15/11/2023 Số 176/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Nguyễn Văn Thọ tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 177/QĐ-CNVPĐKĐĐ 15/11/2023 Số 177/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy và cấp lại trang bổ sung GCN cho ông Nguyễn Văn Thọ (thửa 01) tại phường An Lạc, thành phố Chí Linh Tải file Tải về
Số 2970/STNMT-TTR 14/11/2023 Số 2970/STNMT-TTR ngày 14/11/2023 V/v thực hiện và công khai Kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng Tải file Tải về
Số 2510/QĐ-UBND 09/11/2023 Số 2510/QĐ-UBND ngày 7/11/2023 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023
Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
Công bố Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố Quyết định 3732/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Tân Thành Long
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng
Thông báo công khai thông itn của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép tham do khoáng sản
Số 865/STNMT-QLĐĐ ngày 18/4/2023 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Danh mục xã miền núi tại Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết định số 24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương
QUYẾT ĐỊNH Số:05/2022/QĐ-UBND, ngày 20/04/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
số 55/QĐ-UBND: Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Quyết định số:58/2020/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
Thông báo
Văn Bản Tuyên truyền
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương