.
Văn Bản Tuyên truyền
Số 354/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Số 354/STTTT-TTBCXB ngày 16/3/2023 V/v Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
 
Nội dung chi tiết tại đây 
Các tin mới hơn
Số 236/TTTT-DVSK ngày 16/5/2023 Vv Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023(18/05/2023)
Các tin cũ hơn
Số 36/KH-STNMT ngày 17/3/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023(17/03/2023)
Số 26/KH-STNMT Ngày 07/03/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường năm 2023(08/03/2023)
Số 269/STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2023 V/v tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023(02/03/2023)
7/KH-STNMT, 31/01/2023 Về việc Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023(03/02/2023)
112/STTTT-TTBCXB V/v Tuyên truyền Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền hoạt động của Đoàn công tác Trung ương tại Hải Dương.(30/01/2023)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương