.
Văn Bản Tuyên truyền
Cv 1323 /STTTT-TTBCXB, ngày 14/10/2022, V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

CV 1323 /STTTT-TTBCXB, ngày 14/10/2022, V/v Tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn tỉnh.
 
Nội dung chi tiết văn bản tại đây
 
Các tin mới hơn
Số 1963/STTTT-TTBCXB ngày 24/11/2023 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (lần 4 tháng 11)(28/11/2023)
Số 1923/STTTT-TTBCXB ngày 21/11/2023 V/v tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phát các chương trình phát thanh trên hệ thống thông tin cơ sở (đợt 3)(22/11/2023)
Số 1872/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(15/11/2023)
Số 1794/STTTT-TTBCXB ngày 06/11/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(09/11/2023)
Số: 1713 /STTTT-TTBCXB27/10/2023 V/v Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội(27/10/2023)
Các tin cũ hơn
CV 1276/STTTT-TTBCXB, ngày 6/10/2022, V/v Tuyên truyền “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” năm 2022(10/10/2022)
CV 2752/CAT-PA05, 07/09/2022, Công an Tỉnh, Tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của tội phạm sử dụng CNC lừa đảo chiếm đoạt tài sản.(09/09/2022)
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022(16/08/2022)
Số: 936 /STTTT-TTBCXB, ngày 13/07/2022, V/v Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng(18/07/2022)
Số:895 /STTTT-TTBCXB, ngày 05/07/2022 V/v Tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX năm 2022(07/07/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương