w
Chuyển đổi số
Hải Dương lấy ngày 26.3 là ngày Chuyển đổi số

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

 UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức công bố “Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương” năm 2022 và ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) vào ngày 26.3.2022.
Các tin mới hơn
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(10/10/2022)
Các tin cũ hơn
Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương(04/04/2022)
Hải Dương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để bứt phá trong chuyển đổi số(04/05/2021)
Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, CMCN4.0, chuyển đổi số là con đường đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045(04/05/2021)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương