.
Công khai TTCP thăm dò khoáng sản
Thông báo công khai thông tin của tổ chức, loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng

- Tên tổ chức có nhu cầu thăm dò khoáng sản: Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xây dựng Phượng Hoàng; địa chỉ: thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

- Loại khoáng sản đề nghị thăm dò: đất sét làm gạch.

- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: khu vực có diện tích 13,15 ha tại bãi sông Thái Bình, thuộc địa phận xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.


   Nội dung toàn văn: tại đây

Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương