w
Cải cách hành chính
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022); Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022); Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn ao, điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa trên địa bàn tỉnh (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2022, thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh).

Theo các văn bản trên, nhiều nội dung quan trọng trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, cấp phép liên quan đến hoạt động đê điều đã được UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể hóa các nội dung Chính phủ giao hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương như: quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập; quy định về điều kiện hợp thửa, điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh…

Có thể nói, đây là các chính sách hết sức quan trọng, góp phần tháo gỡ nhiều rào cản để triển khai thực hiện các dự án đầu tư mà trong khu đất đề xuất thực hiện dự án có diện tích đất do nhà nước quản lý; tháo gỡ nhiều vướng mắc khi người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tách thửa, hợp thửa đất.

Tải các văn bản  tại đây

Minh Long        

Các tin mới hơn
Những điểm mới về hạn mức công nhận đất ở và việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương(07/10/2022)
Từ ngày 14/10/2022, việc tách thửa đất phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (05/10/2022)
Các tin cũ hơn
Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng(26/09/2022)
Kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương(19/09/2022)
Tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng(12/09/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh mục 09 thủ tục hành chính mức độ 4 (25/03/2022)
Một số chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022(07/03/2022)
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương