.
Lịch tiếp công dân
Lịch trực tiếp công dân năm 2021

"Lịch tiếp công dân do Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, để tổ chức, cá nhân theo dõi liên hệ."

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

---------

 

1. GIÁM ĐỐC SỞ

Tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng.

2. CHÁNH THANH TRA SỞ

Tiếp công dân vào Thứ 2 hàng tuần.

3. THANH TRA SỞ

NGÀY

CÁN BỘ TIẾP DÂN

CHỨC DANH

Thứ 2

Nguyễn Thạch Cương

Chánh Thanh tra

Vũ Văn Trọng

Thanh tra viên

Thứ 3

Lê Huy Hưng

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Gia Phong

Thanh tra viên

Thứ 4

Phạm Thị Bích Thủy

Thanh tra viên

Vũ Văn Trọng

Thanh tra viên

Thứ 5

Lê Huy Hưng

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Gia Phong

Thanh tra viên

Thứ 6

Lê Huy Hưng

Phó Chánh Thanh tra

Phạm Thị Bích Thủy

Thanh tra viên

4. THỜI GIAN TRỰC

Mùa hè:         Sáng: 7­h 00' - 11h 30'

             Chiều: 13h 30' - 17h 00'

Mùa đông:     Sáng: 7h 30' - 12h 00'  

                       Chiều: 13h 00' - 16h 30'

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương