.
Tài nguyên đất
Sửa đổi Luật Đất đai, cần giải quyết cả các vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế
Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 đã tạo một bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, sau gần 10 năm áp dụng vào cuộc sống, Luật Đất đai đã bộc lộ nhiều bất cập, kẽ hở dẫn đến phát sinh nhiều hệ lụy, tiêu cực, lãng phí nguồn lực đất đai, ... Do đó, ngoài các định hướng chung của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về sửa đổi Luật Đất đai, theo quan điểm của tác giả, một trong các nội dung cũng quan trọng không kém đó là sửa đổi các nội dung còn có bất cập dưới đây nhằm khơi thông các nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế
Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Sửa đổi quy định về tách thửa đất ở để góp phần “ổn định”Thị trường bất động sản.
Bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật
Hội thảo trực tuyến: "Phát triển thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên đất"
Khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai
Ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
"Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT về ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019."
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê đất đai năm 2019
"Ngày 04/6, tại cuộc họp rà soát các nội dung triển khai Kế hoạch Kiểm kê đất đai năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai: “Cần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2019”."
Góp quyền sử dụng đất thực hiện dự án: cần cú hích từ cơ chế
"Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp và đặc biệt là Luật Đất đai đã có những quy định cơ bản chi tiết, cụ thể về góp vốn bằng tài sản nói chung, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói riêng để thực hiện dự án đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh. Có thể nói, những quy định này đã và đang là hành lang pháp lý quan trọng cho người sử dụng đất phát huy tối đa nguồn lực đất đai trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt khi mà Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ đất đai, phục vụ sản xuất, kinh doanh quy mô lớn. Và đây cũng là mô hình mà nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp, trong khi việc thỏa thuận bồi thường với người có đất thường gặp nhiều khó khăn."
Xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai tập trung thực hiện trong thời gian tới tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục tổ chức sáng ngày 19/7 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
12
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương