.
Hủy GCN
Số 217/QĐ-STNMT ngày 5/5/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Khắc Thuần tại xã Thạch Khôi, huyện Tứ Lộc (nay là phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương)
Số 199A/QĐ-STNMT ngày 17/4/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Đoàn - bà Nguyễn Thị Mừng tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Số 274/QĐ-STNMT ngày 18/4/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Vũ Đình Đường tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Số 185/QĐ-STNMT ngày 07/4/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Chử Thị Lúa tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
Số 149/QĐ-STNMT ngày 27/3/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Mùi và bà Nguyễn Thị Hằng tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương
Số 140A/QĐ ngày 22/3/2023 V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lởi (cùng sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Chất và ông Nguyễn Tiến Quân) tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn,
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương