.
Hủy GCN
Số 222/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 27/11/2023 vv huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Đại Thắng và bà Phan Thị Thuỷ tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương
Số 184/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 15/11/2023 Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ mang tên ông Vũ Xuân Vui và bà Nguyễn Thị Chàn tại phường Chí Minh, thành phố Chí Linh
Số 178/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 9/11/2023 Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận QSDĐ bị mất mang tên bà Nguyễn Thị Vân-phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh
Số 02/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 3/11/2023 Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Khâm và bà Tạ Thị Tình tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang, Hải Dương
Số 176/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 30/10/2023 Quyết định Vv huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Tuyến tại Phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương
Số 317/QĐ-VPĐKĐĐ24/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Ky tại xã Cổ Thành, huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh)
Số 307A/QĐ-VPĐKĐĐ, 17/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Ngô Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Lương tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Số 295/QĐ-VPĐKĐĐ, 12/10/2023 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Bùi Thị Châm tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành
Số 284/QĐ-VPĐKĐĐ, 5/10/2023, V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Chử tại xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương)
Số 175/QĐ-CNVPDKĐĐ, ngày 27/10/2023, V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Khắc Luyện và bà Nguyễn Thị Ánh Hiền , tại Phường Ngọc Châu, Tp. Hải Dương.
123456
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương