.
Chuyển đổi số
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Số 3499/UBND-VP ngày 19/9/2023 V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023"
Số 83/KH-STNMT ngày 24/7/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và môi trường năm 2023
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Hải Dương lấy ngày 26.3 là ngày Chuyển đổi số
UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.
Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương
Hải Dương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để bứt phá trong chuyển đổi số
Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, CMCN4.0, chuyển đổi số là con đường đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương