w
Công khai thủ tục môi trường
Số /CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 29/3/2023 V/v tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Hồng Đức – An Đức (đường tỉnh 392 – đường tỉnh 396B) thực hiện tại xã Hồng Đức và xã An Đức, huyện Ninh Giang
Số 267/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 28/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư Cơ sở may bao bì Trung Kiên - Tứ Kỳ tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Số 265/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 28/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường g của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 (đoạn từ cầu Sặt đến ngã 5 mới)” tại xã Tráng Liệt và thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh
Số 269/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 28/3/2023 V/v tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường 395, đoạn từ Km16+750-Km23+390) và đường dẫn cầu Cậy, đường tránh qua KDC Long Xuyên
Số 263/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 27/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Bình Dân, huyện Kim Thành của Công ty cổ phần phát triển Vững Mạnh KTĐ
Số 258/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 27/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất thiết bị thu phát âm thanh, loa cho ô tô và các thiết bị điện tử khác tại CCN Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải
Số 255/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 24/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng và đồ chơi tại Lô 10.2, đường số 8 KCN Cẩm Điền - Lương Điền, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Số 240/CCBVMT-STNMT ngày 24/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đèn Led Non - Epe tại Nhà xưởng B3, lô 5, đường số 1, khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã Cẩ
Số 606/STNMT-CCBVMT ngày 21/3/2023 V/v triển khai Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số 221/CCBVMT-HCTH&ĐTM ngày 20/3/2023 V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương