w
Lĩnh vực:
Nội dung:
Số hiệuNgàyTrích dẫnTải file
189/QĐ-STNMT 01/12/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Đức Mệnh và bà Bùi Thị Nhung tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
190/QĐ-STNMT 01/12/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Phương Quý và bà Hà Thị Hoạt tại thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
191/QĐ-STNMT 01/12/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Lý tại thôn Đồng Xuyên, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
192/QĐ-STNMT 01/12/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Ông Nguyễn Trọng Khoa tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng (nay là huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) Tải file Tải về
158B/QĐ-STNMT 25/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Hồ Đình Hiển và bà Đoàn Thị Hòi tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
182/QĐ-STNMT 25/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ông Đoàn Văn Thị và Bà Phạm Thị Học tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
186/QĐ-STNMT 25/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp cho ông Vũ Viết Dưỡng tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
158A/QĐ-STNMT 21/11/2022 V/v hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Đỗ Văn Dũng và bà Vũ Thị Giỏi tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
173/QĐ-STNMT 21/11/2022 Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Dương Văn Nhợi và bà Nguyễn Thị Oanh tại xã Đỗ Xá (nay là thôn Đỗ Trung) xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
174/QĐ-STNMT 21/11/2022 Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho ông Dương Văn Nhợi và bà Nguyễn Thị Oanh tại thôn Đỗ Xá (nay là thôn Đỗ Trung), xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
12345678910...
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
Bộ CHQS tỉnh Hải Dương Bảo Tàng tỉnh Hải Dương